Diskrecinio baudžiamojo persekiojimo realizavimo kriterijai: reali nuteisimo galimybė ir viešasis interesas (1)

Rima Ažubalytė

Santrauka


Straipsnyje analizuojami kriterijai, lemiantys prokuroro sprendimą dėl baudžiamojo persekiojimo. Čia išskiriami ir nagrinėjami: procesinis kriterijus, t. y. vadinamoji reali nuteisimo perspektyva (pakankamai duomenų teisme įrodyti asmens kaltę), ir materialusis kriterijus, t. y. viešojo intereso persekioti kaltininką nustatymas.
Pirmas kriterijus, t. y. įrodymų pakankamumas, anglų teisėje vadinamas realistic prospect of conviction (reali nuteisimo galimybė), Vokietijoje – hinreichen der Tatverdacht (pakankamas įtarimas). Lietuvoje mokslininkai, kalbėdami apie atleidimą nuo baudžiamosios atsakomybės, teigia, kad turi būti nustatyta nusikaltimo sudėtis.
Antrajam kriterijui skiriama daugiau dėmesio, nes iki šiol Lietuvos teisės literatūroje vis dažniau vartojamas terminas „viešasis interesas“ tik pradedamas tyrinėti įvairiais aspektais.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195