Teismo įsakymo procedūros teisinė prigimtis: lyginamieji aspektai

Rimvydas Norkus

Santrauka


Straipsnis skirtas teismo įsakymo procedūros lyginamajai analizei. Autorius apžvelgia kai kurių užsienio valstybių teismo įsakymo modelius ir jais remdamasis atlieka nagrinėjamos procedūros klasifikaciją, išskirdamas dvi pagrindines rūšis: raginamąjį procesą ir teismo įsakymo procedūrą kaip vykdymo proceso atmainą. Lietuvoje pasirinktas raginamojo proceso modelis, todėl šiai rūšiai straipsnyje skiriama daugiausia dėmesio. Straipsnyje formuluojamas teismo įsakymo procedūros apibrėžimas tarptautiniu mastu. Daug dėmesio straipsnyje skiriama Civilinio proceso kodekso projekte (toliau – projekte) numatytoms teismo įsakymo procedūros naujovėms, kurios nagrinėjamos lyginant jas su vis dar galiojančio CPK 201 skirsnyje numatytu įstatyminiu reguliavimu bei atsižvelgiant į teismų praktikoje kylančius neaiškumus. Lietuviškas teismo įsakymo procedūros modelis apžvelgiamas tarptautiniame lyginamajame kontekste.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195