Atsiskaitymų negrynaisiais pinigais samprata

Dalia Vasarienė

Santrauka


Sparčios socialinės ir ekonominės raidos bei tarptautinio bendradarbiavimo plėtojimo sąlygomis tiek Lietuvoje, tiek kitose šalyse didelę reikšmę turi problemos, susijusios su atsiskaitymų teisinių santykių reguliavimu. Dabar šios problemos ypač aktualios mūsų šaliai, aktyviai besirengiančiai būsimai narystei Europos Sąjungoje: stabilūs, tinkamai sureguliuoti ir su tarptautinėmis normomis suderinti teisės aktai piniginių atsiskaitymų srityje yra būtina tolesnės Lietuvos socialinės ir ekonominės raidos sąlyga. Lietuvos įstatymų visuma, reglamentuojanti atsiskaitymus negrynaisiais pinigais, nėra vientisa, ir viena pagrindinių to priežasčių yra ta, kad kuriant ir priimant įstatymus trūksta vienareikšmiško atsiskaitymų negrynaisiais pinigais sąvokų aiškinimo. Straipsnyje siekiama patikslinti atsiskaitymus negrynaisiais pinigais ir atsiskaitymus akredityvais apibūdinančias sąvokas, atsižvelgiant į Europos Sąjungos formuojamą teisės aktų sistemą bei naujų ūkinę veiklą bei finansinius santykius reglamentuojančių įstatymų ypatumus. Išanalizavus užsienio šalių teisės, ekonomikos, finansų ir kitų mokslo ekspertų nuomones, susijusias su atsiskaitymų negrynaisiais pinigais straipsnyje pateikiamas atsiskaitymų negrynaisiais pinigais priemonės apibrėžimas. Taip pat straipsnio autorė siūlo kriterijus, pagal kuriuos patogu vieną atsiskaitymo negrynaisiais pinigais priemonę atriboti nuo kitos, bei mokėjimų rūšių klasifikacijos pagrindus.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195