Neturtinės žalos, atsiradusios dėl nesutartinių prievolių, atlyginimo klausimai

Antanas Rudzinskas

Santrauka


Šiame straipsnyje nagrinėjami kai kurie neturtinės žalos, atsiradusios dėl vienų iš nesutartinių prievolės rūšių, padarius nusikalstamą veiką, reglamentavimo ypatumai.
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, nors dabar ir pateikia neturtinės žalos sampratą, išvardija imperatyvius žalos atlyginimo atvejus, jos apskaičiavimo tvarką, iki galo nereglamentuoja kitų kylančių klausimų.
Autorius straipsnyje analizuoja įstatymo projekto, reguliuojančio žalos, padarytos baudžiamųjų įstatymų uždrausta veika, atlyginimo nuostatas, jas kritiškai vertina, nurodo ydingus dalykus ir pateikia konkrečių siūlymų.
Straipsnyje pateikiama užsienio šalies patirtis sprendžiant analogiškas civilinės deliktinės atsakomybės problemas ir Europos Tarybos dokumentų nuostatos, reglamentuojančios autoriaus tyrinėjamus klausimus.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195