Restitucijos taikymo sandorių pripažinimo negaliojančiais bylose problemos

Asta Dambrauskaitė

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjamas restitucijos institutas, daugiausia dėmesio skiriant restitucijos taikymui sandorių pripažinimo negaliojančiais bylose. Analizuodama restitucijos instituto kilmę ir sampratą, autorė taip pat apžvelgia civilinės teisės doktrinoje išsakytas nuomones dėl restitucijos kaip pažeistų civilinių teisių gynimo priemonės teisinės prigimties.
Temos aktualumą lemia tai, kad, įsigaliojus naujajam Lietuvos Respublikos civiliniam kodeksui ir atsiradus restitucijos teisinio reglamentavimo naujovių, būtina spręsti ir tokius klausimus, kylančius grąžinant pripažinto negaliojančiu sandorio šalis į padėtį, buvusią iki sandorio sudarymo, kurie iki tol nebūdavo taip aštriai keliami, pavyzdžiui, dėl restitucijos ir iš nepagrįsto praturtėjimo ar turto gavimo kylančių prievolių santykio. Be to, teismuose daugėja ginčų dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, kurie tampa vis sudėtingesni ir kurių išsprendimas turi įtakos ne tik sandorio, kurio galiojimo klausiamas sprendžiamas, dalyviams, bet ir daugelio kitų civilinės apyvartos dalyvių teisėms ir pareigoms.
Taikant sisteminį, lyginamąjį, istorinį ir kitus mokslinio tyrimo metodus straipsnyje aptariami kai kurie restituciją reglamentuojančių teisės normų taikymo aspektai, pateikiama pavyzdžių iš Lietuvos teismų praktikos šios kategorijos bylose.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195