Bažnytinių santuokų teisinis reglamentavimas ir apskaita

Leonas Virginijus Papirtis, Inga Kudinavičiūtė

Santrauka


Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos *1+ 12 straipsnis nustato, kad vyrai ir moterys, sulaukę santuokinio amžiaus, turi teisę tuoktis ir sukurti šeimą pagal šią teisę reguliuojančius valstybės vidaus įstatymus. Tad mūsų valstybėje santuoka turi būti sudaroma ir šeima kuriama pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.
Lietuvoje šeima, kaip valstybės ir visuomenės pagrindas, kuriama sudarant valstybinę arba bažnytinę santuoką. Ją reglamentuoja Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos sutartis, Civilinės metrikacijos taisyklės bei kiti su santuoka susiję teisės aktai.
Šiame straipsnyje nagrinėsime bažnytinės santuokos registracijos tvarką, jos apskaitą, teisines pasekmes bei su ja susijusias praktines problemas, atsirandančias tiek dėl teisės normų neaiškios formuluotės, netikslios jų interpretacijos, tiek ir dėl teisės spragų, kurios ypač apsunkina efektyvų teisės normų realizavimą ir sukelia ginčų.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195