Pareigūnų vertybinių orientacijų ir motyvacijos ryšys bei jų poveikis studijoms

Kęstutis Vitkauskas, Saulius Greičius

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjamas policijos pareigūnų vertybinių orientacijų motyvuojantis vaidmuo jų veiklai ir studijoms. Palyginus pareigūnų veiklos vertybinius prioritetus su Lietuvos gyventojų įvairių socialinių grupių vertybinėmis nuostatomis daroma išvada, kad policininkų vertybių reikšmingumo tendencijos yra identiškos visuomenėje vykstantiems vertybių kaitos procesams. Todėl tikslinga, atsižvelgiant į pareigūnų vertybinių orientacijų ypatumus, atitinkamai organizuoti policijos pareigūnų rengimą ir sudaryti sąlygas įgyti išsilavinimą bei kelti kvalifikaciją.
Straipsnyje laikomasi nuomonės, kad šiuo metu vidaus reikalų sistemos vadovų vykdomoje policijos pareigūnų rengimo, motyvavimo politikoje nepakankamai atsispindi policijos pareigūnų veiklos vertybių reikšmingumo tendencijos.
Darbe panaudoti straipsnio autorių bei kitų tyrinėtojų atlikti sociologiniai vertybinių orientacijų bei motyvacijos tyrimai.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195