Policijos personalo atrankos ir rengimo politikos lyginamieji aspektai (Lenkijos pavyzdžiu)

Vainius Smalskys

Santrauka


Policijos veikla ir profesionalumas yra neatsiejami nuo personalo valdymo ir rengimo politikos. Ypač tai aktualu Vidurio Europos šalių policijoms, kurios savo veikloje nuo baudžiamojo persekiojimo prioriteto pereina prie paslaugos piliečiams organizacinio modelio. Keičiant policijos organizacijos strategiją, keičiasi ir personalo atrankos kriterijai, darbuotojų motyvacija bei karjeros galimybių sistema, policininkų ir jų vadovų santykiai, socialinių garantijų sistema, t. y. žmogiškųjų išteklių planavimas. Lenkijos policijos įdirbis šioje srityje didesnis negu Lietuvos. Lenkijos policijos personalo politika jau nuo 1992 metų planuojama atsižvelgiant į naujosios viešosios policijos vadybos reikalavimus. Policija, bendraudama su piliečiais, vadovaujasi „piliečių dalyvavimo“ principu. Šios šalies policijos personalo mokymo ir rengimo strateginės kryptys susietos su bendra Lenkijos policijos veiklos strategija.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195