Policijos mokslas tarpukario Lietuvoje

Česlovas Mančinskas

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjama policijos mokslo raida Lietuvoje nuo pirmųjų žingsnių iki Lietuvos okupavimo 1940 metų vasarą, apibūdinta Kauno aukštesniosios bei Rokiškio žemesniosios policijos mokyklų 1922–1926 m. bei pagrindinio Lietuvos policijos pareigūnų mokslinimo centro – Policijos mokyklos – veikla 1926–1940 m. Parodytas šios mokyklos vaidmuo rengiant kvalifikuotus policijos darbuotojus ir plėtojant policijos mokslą Lietuvoje tarpukario metais.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195