Policijos vaidmuo atliekant pirminę narkomanijos prevenciją, mažinančią narkotikų paklausą

Algirdas Kestenis

Santrauka


Nors narkomanijos prevencija yra gana plati socialinės veiklos rūšis, specialiojoje literatūroje bei praktinėje veikloje dominuoja kur kas siauresnis jos apibrėžimas. Ji dažniausiai tapatinama su priemonių arba programų, skirtų narkotikų paklausai mažinti, visuma. Taip redukcionistiškai suprantant narkomanijos prevenciją, net jeigu nekyla jokių abejonių dėl to, kad policija yra viena pagrindinių institucijų, užtikrinančių neteisėtos narkotikų apyvartos kontrolę ir taip mažinančių neteisėtą narkotikų pasiūlą, susiduriame su tam tikra problema apibrėždami policijos, kaip narkomanijos prevencijos subjekto, vietą joje. Straipsnyje apibrėžiama policijos vieta narkomanijos prevencijoje vykdant paklausai mažinti skirtas pirmines prevencijos priemones. Policijos statuso specifika nustatoma analizuojant narkomanijos prevencijos sisteminius elementus. Remiantis pasaulyje atliktais prevencinių programų efektyvumo tyrimais analizuojamos ir Lietuvos policijos taikomos narkomanijos prevencijos programos.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195