Vietos savivaldos institucijų vaidmuo užtikrinant viešąją tvarką

Andrejus Novikovas

Santrauka


Viešosios tvarkos apsauga, kaip viena iš valstybės prioritetinių veiklos krypčių, yra valstybinių ir nevalstybinių institucijų veiklos objektas. Tačiau šiuo metu viešosios tvarkos apsaugos funkcijos monopolis priklauso valstybinei policijai, kurios kompetencija šioje srityje yra detaliai reglamentuota Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Tuo tarpu reikia sukonkretinti kitų institucijų, kurių kompetencijai yra priskirtas viešosios tvarkos apsaugos įgyvendinimas, teises, pareigas, atsakomybę ir kitus svarbius jų veiklos šioje srityje klausimus.
Autoriaus nuomone, atriboti šių institucijų kompetenciją viešosios tvarkos apsaugos srityje būtina, priešingu atveju paralelinis viešosios tvarkos apsaugos funkcijos vykdymas gali sukelti subjektų, atsakingų už jos įgyvendinimą, veiklos dezorganizaciją, o tai galėtų turėti įtakos saugumo jausmo visuomenėje sumažėjimui.
Institucijų, atsakingų už viešosios tvarkos apsaugą, veikla netenkina visuomenės lūkesčių. Situacijai pagerinti autorius kaip alternatyvų variantą siūlo viešosios tvarkos apsaugos funkciją perimti savivaldybėms.
Teisinės literatūros analizė bei atlikti empiriniai tyrimai rodo, kad savivaldybės greta viešosios tvarkos apsaugos funkcijos galėtų vykdyti ir kitas funkcijas: teikti socialinę pagalbą fiziniams ir juridiniams asmenims, vykdyti vietos valdžios sprendimus viešosios tvarkos apsaugos klausimais.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195