Finansinės nuomos sąvoka pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą

Gediminas Lisauskas

Santrauka


Pastaruoju metu Lietuvoje pastebimai didėja lizingo paslaugų paklausa. Kartu tampa aktualūs ir lizingo santykių teisinio reguliavimo klausimai. Sparti lizingo santykių raida reikalauja ne tik spręsti kylančias praktines problemas, bet ir skatina šiuos santykius bei juos reglamentuojančius teisės aktus nagrinėti teoriniu–moksliniu požiūriu.
Šiame straipsnyje nagrinėjama naujame Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse pateiktos finansinės nuomos sąvokos problema, atliekama jos lyginamoji analizė su užsienio valstybių finansinę nuomą reglamentuojančiais teisės aktais.
Straipsnio tikslas – išskirti naujame Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse pateiktos finansinės nuomos sąvokos svarbiausius elementus, atskleidžiančius finansinės nuomos santykių esmę. Straipsnyje taip pat išskiriami ir kiti (fakultatyviniai) finansinės nuomos sąvokos elementai bei atskleidžiama jų reikšmė.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195