Baudžiamąją atsakomybę šalinančių aplinkybių samprata

Pavelas Kujalis

Santrauka


Lietuvos baudžiamojoje teisėje baudžiamąją atsakomybę šalinančių aplinkybių samprata yra aktuali, bet mažai nagrinėta problema. Straipsnio autorius kelia baudžiamąją atsakomybę šalinančių aplinkybių socialinio turinio ir įtvirtinimo įstatymuose klausimus, nagrinėja santykį su nusikaltimo požymiais bei atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės institutu. Straipsnyje daug dėmesio skiriama formaliajam baudžiamąją atsakomybę šalinančių aplinkybių ir baudžiamojo įstatymo numatytos veikos požymių atitikimui bei baudžiamąją atsakomybę šalinančių aplinkybių sistemai.
Nagrinėdamas šiuos klausimus autorius neidealizuoja įstatymo leidėjo nuostatos baudžiamąją atsakomybę šalinančių aplinkybių požymių bei sistemos klausimais. Analizuodamas dabar galiojantį ir naują Lietuvos Respublikos baudžiamuosius kodeksus autorius nurodo juose esančias spragas ir netikslumus.
Straipsnyje apibendrinamos baudžiamosios teisės teorijoje dažniausiai pateikiamos Lietuvos bei užsienio autorių nuomonės. Jas apibendrinęs autorius pateikia kilusių klausimų sprendimo variantą.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195