Mokestinis ombudsmenas: samprata ir funkcijos

Algirdas Miškinis, Viktoras Justickis, Aleksandras Petrovas

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjamas mokestinis ombudsmenas – nauja mokesčių administravimo institucija, kurios koncepciją ir įstatymo projektą parengė Lietuvos teisės universiteto Finansų teisės katedra.
Mokestinio ombudsmeno būtinumas kyla iš mokestinių santykių teisinio reguliavimo specifikos. Tai prieštaravimas tarp, viena vertus, šių santykių didelės įvairovės ir dinamikos, kita vertus, tarp būtino mokestinio įstatymo pastovumo, tikslumo, išsamumo, maksimalaus apibrėžtumo. Dabartinėmis sudėtingomis ir greitai kintančiomis ūkininkavimo sąlygomis tas prieštaravimas dėsningai sukuria ypatingas mokestinio įstatymo taikymo situacijas, kai šio taikymo padariniai prieštarauja mokestinio įstatymo leidėjo fiskaliniams, ūkinės plėtros skatinimo, doroviniams ir kitiems tikslams.
Mokestinis ombudsmenas yra įstatymo leidėjui atstovaujanti institucija, kuri daugiausia dėmesio skiria mokestiniams ginčams ir skundams, kai ūkio subjektas gali pateikti svarių įrodymų, kad jo atveju mokestinio įstatymo nuoseklaus taikymo rezultatai prieštarauja įstatymo leidėjo tikslams, kad įstatymo arba jo įprastos taikymo praktikos keitimas šią atitiktį gali atkurti.
Mokestinis ombudsmenas turi įstatymo leidybos mokestinių santykių srityje teisę, gali trumpam sustabdyti mokesčio administratoriaus sprendimą bei teikti rekomendacijas, kaip spręsti nagrinėjamus ginčus.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195