Teisės ontologizavimo tendencijos Antikinio pasaulio ir Viduramžių pasaulėžiūroje

Darijus Beinoravičius

Santrauka


Teisės ir įstatymo santykio istorijoje visada keliamas vienas esminis klausimas: skiriasi teisė nuo įstatymo ar šios sąvokos sutampa? Teigiamas arba neigiamas atsakymai nurodo du teisės sampratų koncepcijų tipus: vienas iškelia teisę aukščiau įstatymo, pagrindžia įstatymo priklausomumo nuo pačios teisės sampratos koncepciją, o kitas įstatymą (įstatymų leidybą) vadina teise, t. y. ją sutapatina su įstatymu. Vieni autoriai įstatymą tapatina su teise, o kiti teisę laiko pamatine vertybe. Straipsnyje aptariama teisės ir įstatymo santykio raidos stadija, kai įstatymą imta nebetapatinti su teise, kai ėmė ryškėti šių sąvokų išsiskyrimo tendencija.
Teisės ir įstatymo skyrimo koncepcija teisės istorijoje suvaidino svarbų vaidmenį demokratizuojant įstatymų leidybą. Straipsnyje apžvelgiami būdingiausi teisės ir įstatymo santykio raidos bruožai. Jie aktualūs ir šiandien sprendžiant įstatymų leidybos demokratizavimo ir žmogaus teisių ginties klausimus. Teisinės minties istorinio palikimo analizė teikia naujų argumentų formuojant šiuolaikinės teisės ir įstatymo santykio sampratą.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195