Ekspertizė ir specialisto dalyvavimas nagrinėjant civilines bylas

Rolandas Krikščiūnas

Santrauka


Straipsnyje, remiantis teismo eksperto, specialiųjų žinių ir kompetencijos sampratomis, aptariama specialisto dalyvavimo civiliniame procese problema. Nagrinėjamas eksperto ir specialisto tikslingumo bei reikalingumo civiliniame procese klausimas. Analizuojami tiek Vakarų, tiek Rytų valstybių problemos sprendimo būdai. Pateikiama nuomonė, jog tikslinga atskirti eksperto ir specialisto funkcijas. Į civilinį procesą siūloma įdiegti specialisto figūrą. Pateikiami trumpi samprotavimai apie eksperto ir specialisto funkcijų atskyrimą nagrinėjant civilines bylas.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195