Europos Bendrijos prekių ženklo savininko teisės

Gediminas Pranevičius

Santrauka


Straipsnyje pristatomos pagrindinės Europos Bendrijos prekių ženklo (prekių ženklo, įregistruoto pagal 1993 m. gruodžio 20 d. Europos Tarybos reglamentą Nr. 40/94 „Dėl Bendrijos prekių ženklo“) savininko teisės, analizuojamas šių teisių turinio santykis su Europos Bendrijos valstybių narių ir Lietuvos Respublikos nacionalinių teisės aktų registruoto prekių ženklo savininkui suteikiamomis teisėmis. Straipsnyje analizuojamos Bendrijos prekių ženklo savininko teisės, susijusios su ženklo apsauga, tai yra apsauga nuo panašių ar tapačių prekių ženklų registracijos, nesąžiningos konkurencijos ir t. t. Analizuojama Bendrijos prekių ženklo savininko teisių išsėmimo doktrina, atvejai, kada Bendrijos prekių ženklo savininkas negali įgyvendinti savo turimų teisių, analizuojamos Bendrijos prekių ženklo savininko turtinės teisės.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195