Ombudsmenas ir viešasis administravimas

Birutė Pranevičienė

Santrauka


Straipsnyje „Ombudsmenas ir viešasis administravimas“ siekiama aptarti ombudsmeno institucijos ir viešojo administravimo santykį, ombudsmeno paskirtį ir atliekamas funkcijas bei įvertinti Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių (ombudsmenų) galimybes daryti įtaką tobulinant viešąjį administravimą.
Straipsnį sudaro 2 dalys. Pirmojoje aptariama ombudsmeno instituto paskirtis, veiklos ypatybės ir santykis su valstybės valdymo institucijomis. Antrojoje dalyje nustatoma Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių vieta Lietuvos teisinėje sistemoje ir aptariama jų veikla, darant įtaką viešajam administravimui.
Administracinės teisės doktrinoje ombudsmeno institutas žinomas kaip žmogaus teisių gynimo institucija. Ombudsmeno paskirtis – ginti žmogaus teises nuo netinkamų viešojo administravimo institucijų pareigūnų veiksmų. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriai atlieka šias funkcijas: gina piliečių teises nuo pareigūnų piktnaudžiavimo bei biurokratizmo, vykdo parlamentinę kontrolę, išsiaiškina netinkamo administravimo subjektyvias ir objektyvias priežastis, pateikia rekomendacinius sprendimus, nurodančius, kaip gerinti viešąjį administravimą, ir dalyvauja tobulinant teisės aktus.
Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriai naudojasi įstatymo suteiktomis galiomis ir nustatę teisinio reguliavimo disfunkcijas, lemiančias žmogaus teisių pažeidžiamumą, siūlo pakeisti galiojančius arba priimti naujus teisės aktus.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195