Policijos prevencinė veikla – jos teisinio paslaugavimo visuomenei turinio elementas

Gintautas Danišauskas

Santrauka


Teisės universiteto mokslo darbuose jau rašyta apie teisinės paslaugos sampratą, jos esmę bei pagrindus. Nagrinėjant teisinės paslaugos turinį buvo prieita prie išvados, jog subjektų kultūrinėje veikloje būtent ji garantuoja lygius kultūrinius mainus. Šiuose darbuose buvo pabrėžiama, jog teisinė paslauga, atsirandanti teisinio įstatymo pagrindu, yra vertybė, kurios dėka tarp žmonių gali būti pasiekiamas visiškas kompromisas ir savitarpio pagarba. Jos pagrindu visuomenėje atsiranda kompromisiniai, žmogiški kultūriniai mainai.
Šiame darbe vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsniu, remiantis teisinės paslaugos turiniu bandoma pažvelgti į vieną iš policijos funkcijų – teisės pažeidimų prevencinę veiklą ir ją susieti su žmogaus teisėmis. Darbe samprotaujama, kodėl prevencinė policijos veikla labiau nei kitos iš pirmo žvilgsnio svarbios jos funkcijos galėtų užtikrinti žmogaus saugumo poreikius ir taip garantuoti jo konstitucines teises bei laisves. Straipsnyje nagrinėjama, kokia yra teisės pažeidimų prevencijos reikšmė visuomenės ir policijos santykiuose siekiant teisinių paslaugų. Samprotaujama, kad jeigu policija, kaip valdžios institucija, netarnautų žmonių teisėms, svarbiausiems jų poreikiams, ji negalėtų būti ir legitimi. Remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos bei užsienio autorių darbais bandoma pažvelgti į Lietuvos Respublikos Konstitucijos įpareigojimą, kad valdžios įstaigos tarnautų žmonėms, ir prevencinę policijos veiklos funkciją. Analizuojama, koks yra santykis tarp konstitucinio valdžios įstaigų įpareigojimo tarnauti žmonėms, prevencinės policijos veiklos ir konstitucinių žmogaus saugumo teisių įgyvendinimo.
Darbe nesiekiama analizuoti kitos teisinės paslaugos turinio elemento pusės – visuomenės pareigos policijai, kuri taip pat yra sudedamoji šios paslaugos dalis. Šiame darbe žvelgiama tik į vieną teisinės paslaugos turinio elementą – policijos teisės pažeidimų prevencines paslaugas visuomenei.
Šio darbo tikslas yra ištirti ir moksliškai pagrįsti vienos iš policijos funkcijų – nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos prasmę ir svarbą žmogaus teisėms.
Darbo tyrimo objektas yra policijos prevencinės funkcijos teikiant socialines paslaugas visuomenei. Teisinė paslauga čia formuluojama kaip vertingasis (turiningasis) policijos veiklos vertinimo ir tobulinimo metodas. Darbe taip pat naudojami analizės, logikos tyrimo metodai.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195