Teisė, taikytina sutartinėms prievolėms: Lietuvos Respublikos ir JAV kolizinės teisės lyginamoji analizė

Herkus Gabartas

Santrauka


Straipsnyje detaliai analizuojamos naujojo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatos, reguliuojančios teisės, taikytinos sutartinėms prievolėms, nustatymo tvarką (1.37 str.). Straipsnio tikslas – atskleisti Civiliniame kodekse įtvirtintų tarptautinės privatinės teisės normų prigimtį, taip pat remiantis lyginamąja analize išaiškinti šių normų turinį ir prasmę. Daugiausia dėmesio kreipiama į kolizinės teisės normas, nustatančias sutartinėms prievolėms taikytiną teisę, kai pačios sutarties šalys dėl tokios teisės nesusitaria. Remiantis įvairia pasaulyje žinomų teisės mokslininkų literatūra,straipsnyje lyginamos naujajame Civiliniame kodekse įtvirtintos taisyklės su atitinkamomis JAV koli-zinės teisės nuostatomis. Atsižvelgiant į Lietuvoje ir JAV egzistuojančias nevienodas teisės tradicijas bei jų priklausomumą skirtingoms teisinėms sistemoms, paaiškinami ir nagrinėjamoms teisės kon-cepcijoms būdingi panašumai bei skirtumai. Dauguma Civiliniame kodekse įtvirtintų kolizinės teisės normų buvo paimtos iš 1980 m. birželio 19 d. Romos konvencijos „Dėl sutartinėms prievolėms taiky-tinos teisės“, todėl kartu yra analizuojamos ir atitinkamos šios konvencijos nuostatos. Tikimasi, jog tai padės geriau suvokti Civiliniame kodekse įtvirtintas taisykles, kurios yra naujos ir kartu gana sudėtingos.

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195