Akcininko teisių į bendrovės turtą prigimties teoriniai ir praktiniai aspektai

Julija Kiršienė

Santrauka


Akcininko ir bendrovės santykis šiuo metu yra itin aktualus ir įdomus Lietuvos teisės mokslui ir praktikai. Akcija yra finansinio turto rūšis, todėl straipsnyje pristatoma finansinio turto instituto genezė. Finansinio turto problema yra glaudžiai susijusi su juridinio asmens institutu. Juridinio asmens samprata yra kildinama iš fikcijos teorijos. Juridinės fikcijos padeda išsaugoti teisės sistemą, bet lemia naujas teisines problemas.
Įstatymų leidėjas Civilinio kodekso 2.45 straipsniui išreiškė poziciją, kad akcininkas neišsaugo nuosavybės teisių į perduodamą bendrovei turtą, bet įgyja prievolinių teisių ir pareigų bendrovės atžvilgiu. Išsami akcinės bendrovės steigimo akto analizė įrodo, kad akcininko teisės į bendrovės turtą nėra įprastos prievolinės teisės. Šios teisės turi daug daiktinėms teisėms būdingų bruožų. Todėl akcininkų ir bendrovės santykiai turi būti itin detaliai reguliuojami. Tačiau vien reguliuojant šio sudėtingo santykio problemos nebus išspręstos, labai svarbus teismų praktikos ir bendrovių teisės doktrinos vaidmuo.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195