Sukčiavimo draudimo sferoje kriminologinio paplitimo tyrimo teorinio modelio prielaidos

Tomas Rudzkis, Artūras Panomariovas

Santrauka


Užsienio tyrėjų duomenimis (Lietuvoje tokio pobūdžio tyrimai iš viso nebuvo atliekami), sukčiavimas draudimo sferoje yra vienas latentiškiausių nusikaltimų, tačiau įprastiniai latentiškumo tyrimo metodai, kurie remiasi baudžiamųjų bylų analize, Lietuvos atžvilgiu negali būti taikomi dėl tokių bylų trūkumo. Šiame straipsnyje pateikiami trijų teorinių modelių metmenys, kurių taikymas leistų gauti aptariamų veikų latentiškumo įverčius neturint jokios reikšmingos informacijos, susijusios su baudžiamųjų bylų, iškeltų dėl šių nusikaltimų, nagrinėjimu: ekspertų vertinimo, dokumentų analizės bei statistinės analizės, pagrįstos apdraustų ir neapdraustų objektų patirtų įvykių dažnio tyrimu. Kelių iš šių metodų taikymas to paties tiriamojo objekto atžvilgiu ir gautų rezultatų sutikrinimas įgalintų daryti gana pagrįstas išvadas apie sukčiavimo draudimo sferoje paplitimą.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195