Baltijos valstybių įvairovė: konstitucijų palyginimas

Caroline Taube

Santrauka


Straipsnyje „Baltijos valstybių įvairovė: konstitucijų palyginimas“ lyginamuoju metodu anali-zuojamos Lietuvos, Latvijos ir Estijos Konstitucijos. Autorė atsisako paplitusio požiūrio, kad Baltijos valstybės yra panašios ir dėl to yra grupuojamos kartu, ji pabrėžia, kad labai skiriasi jų kalba, religija ir istorinė patirtis. Šių valstybių konstitucijos turi būti analizuojamos ir studijuojamos turint omenyje valstybių istorinę patirtį. Taip pat aptariamas Estijos, Latvijos, Lietuvos, Norvegijos ir Švedijos Kon-stitucijų vaidmuo ir jose įtvirtintas (ar neįtvirtintas) nepriklausomybės principas. Straipsnyje nagri-nėjama konstitucinių tradicijų įvairovė, konstitucinės kontrolės mechanizmai, Konstitucijų ir šių dienų valstybių perspektyvų atitikimas (Konstitucijos pataisos, sietinos su integracija į Europos Sąjungą, nuolatinių gyventojų politinės teisės, Europos Sąjungos pilietybė).

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195