Europos socialinė chartija ir socialinės teisės Konstitucijoje

Elvyra Baltutytė

Santrauka


Straipsnyje analizuojama Europos socialinės chartijos, jau daugiau kaip metus galiojančios Lietuvoje, reikšmė bei galima šios svarbios Europos Tarybos sutarties įtaka Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintų socialinių žmogaus teisių apsaugai. Apibūdinama Europos socialinių teisių komiteto, vertinančio, kaip valstybės vykdo Chartiją, interpretacijų svarba bei jų tendencijos. Pabrėžiama tendencija Europos socialinių teisių komiteto bei kai kurių Europos valstybių teismų praktikoje tam tikras socialines teises traktuoti kaip individualias bei „teismingas“, lyginant ją su Lietuvos konstitucinėje jurisprudencijoje besiformuojančio kitokio požiūrio apraiškomis. Pažymima, kad siekiant tinkamos socialinių teisių apsaugos turėtų būti derinami abu požiūriai į socialines teises – ir traktuojantis jas kaip socialinės politikos vykdymą, ir pripažįstantis jas individualiomis žmogaus teisėmis.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195