Naujos tendencijos Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje

Toma Birmontienė

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjama Konstitucinio Tesimo nutarimų kaip konstitucinės teisės šaltinių, savo teisine galia artimų Konstitucijai, ypatumai, taip pat Konstitucijos interpretavimo problemos. Daug dėmesio skirta naujoms interpretavimo tendencijoms Konstitucinio Teismo praktikoje. Išanalizavus pastarųjų metų Konstitucinio Teismo nutarimus galima išskirti dvi pagrindines naujų tendencijų grupes – viena jų sietina su Konstitucinio Teismo įgaliojimo vykdymo tvarkos teisinio reguliavimo problemomis, o kita – su pačios Konstitucijos teksto problemomis. Straipsnyje analizuojamos naujosios konstitucinės jurisprudencijos tendencijos. Kaip tam tikra konstitucinės jurisprudencijos problema išskiriamas ir Konstitucinio Teismo doktrinos kitimas, nesikeičiant konstituciniam reguliavimui. Straipsnyje taip pat bandoma analizuoti problemas, kurios ateityje gali iškilti Konstituciniam Teismui, jeigu asmuo turės galimybę tiesiogiai kreiptis į Konstitucinį Teismą.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195