Konstitucijos įtaka konstitucionalizmo raidai Latvijoje

Zigurds Mikainis

Santrauka


Straipsnyje „Konstitucijos įtaka konstitucionalizmo raidai Latvijoje“ analizuojama Latvijos Respublikos Konstitucijos (Satversme) įtaka konstitucionalizmo procesui.
Darbo pradžioje analizuojamos konstitucijos ir konstitucionalizmo sąvokos. Konstatuojama, kad nedera jų tapatinti. Konstitucionalizmas suprantamas kaip metodų ir vertybių sistema, garan-tuojanti valstybės vystymosi stabilumą ir žmogaus teises. Todėl teigiama, kad galimas konstituciona-lizmas be konstitucijos ir atvirkščiai. Tačiau tokia situacija yra sietina su nedemokratinių politinių režimų praktika.
Straipsnyje tiriama, ar Latvijos Respublikos Konstitucija (Satversme) atspindi konstituciona-lizmo principus ir siekius. Analizuojant Latvijos Konstitucijos straipsnius pastebima, kad yra bruožų, išreiškiančių konstitucionalizmui būdingus aspektus. Latvijos Respublikos Konstitucijos (Satversmes) turinyje atsispindi tautos suverenitetas, valdžių padalijimas, žmogaus teisės ir laisvės, konstitucinė justicija.
Analizuojant konstitucionalizmą konstatuojamas jo dinamiškumas, tačiau pabrėžiama, kad tai atspindi Europos integracijos procesus. Teigiama, kad Latvijos integracija į Europos Sąjungą išreiškia ir sustiprina konstitucionalizmo vertybes.

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195