Kai kurios pirmųjų Lietuvos Konstitucijų istoriografijos problemos

Mindaugas Maksimaitis

Santrauka


Straipsnyje aptariami teisinėje literatūroje pasitaikantys diskutuotini dalykai, netikslumai ir klaidos, kartais pasitaikantys apibūdinant pirmuosius – 1918–1920 metų nepriklausomos Lietuvos valstybės konstitucinius aktus.
Svarbiausiais tokio pobūdžio trūkumais autorius laiko nevienodą 1918 metų Laikinosios Konstitucijos Pamatinių Dėsnių tekstą pasirašiusių Lietuvos valstybės tarybos Prezidiumo narių nurodymą, Prezidiumo, kaip įstatymų leidžiamosios institucijos, traktavimą, nepagrįstą šios konstitucijos pirmosios pataisos ignoravimą, 1919 m. balandžio mėn. padarytų pakeitimų, kaip savarankiško antrojo konstitucinio akto, traktavimą, nuorodas į šaltinyje faktiškai nesantį konstitucijos tekstą, neteisingą 1920 metų Laikinosios Konstitucijos priėmimo Steigiamajame seime datos nurodymą.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195