Baudžiamoji atsakomybė už disponavimą narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis Europos Sąjungoje

Edita Gruodytė

Santrauka


Straipsnyje lyginamuoju aspektu nagrinėjama, kaip sureguliuoti atskiri, su narkotiniais nusikaltimais susiję klausimai Europos Sąjungos (toliau ES) šalyse. Aptarta ES šalių pozicija dėl narkotikų1 vartojimo, turėjimo, neteisėtos prekybos jais, narkotinių medžiagų klasifikavimo. Trumpai apžvelgiami ir Lietuvos baudžiamieji įstatymai – tiek dabar galiojantys, tiek būsimi, bei nustatyta jų vieta ES įstatymuose.
Straipsnio tikslas – apžvelgti atskirų ES šalių pozicijas bei įvertinti, kiek bendros politikos šiais klausimais laikosi ES valstybės, ar Lietuvos įstatymai atitinka ES įstatymų nuostatas.
ES šalių pozicijos bus nagrinėjamos atsižvelgiant į tris Jungtinių Tautų Organizacijos (toliau JTO) konvencijas (1961, 1977, 1988), nes visos ES šalys yra jų dalyvės ir įsipareigojusios laikytis konvencijų nuostatų.
Straipsnyje pateikti statistiniai duomenys yra gauti iš Europos monitoringo centro.
Panagrinėjusi atskirų šalių pozicijas autorė prieina išvadą, kad skirtumai ES šalyse reguliuojant baudžiamosios atsakomybės už disponavimą narkotikais klausimą išlieka, tačiau jie nėra esminiai ir tai natūralu, nes tarptautiniuose dokumentuose įtvirtinti tik pagrindiniai principai, o jų inkorporavimas į nacionalinius įstatymus paliekamas šalių nuožiūrai.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195