Kriminalistinės nešaunamojo ginklo ekspertizės išvados vertinimo galimybės

Vladimir Terechovich

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjami nešaunamojo ginklo ekspertizės išvadų vertinimo įvairūs aspektai ir nuoseklumas. Autorius siūlo išskirti dvi vertinimo kryptis: eksperto išvados atitiktį formaliems bei tu-rinio reikalavimams ir eksperto išvados vertinimą iš procesinės ir faktinės pozicijos. Atsižvelgdamas į kriminalistinius nešaunamojo ginklo ekspertizės ypatumus, autorius siūlo tokius vertinimo kriterijus, kurie leidžia nustatyti, ar pateiktas ekspertizės aktas gali būti panaudotas kaip įrodymo šaltinis Lat-vijos baudžiamajame procese.

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195