Sandorių pripažinimas negaliojančiais ir sąžiningo įgijėjo interesų apsauga

Asta Dambrauskaitė

Santrauka


Straipsnis parengtas 2001 m. lapkričio 23 d. Lietuvos teisės universitete vykusioje konferencijoje „Aktualūs Civilinio kodekso įgyvendinimo klausimai” skaityto pranešimo pagrindu.
Straipsnyje aptariami Lietuvos teisinėje literatūroje nepakankamai analizuoti, tačiau teismų praktikoje dažnai pasitaikantys atvejai, kai daiktą be savininko valios ir žinios kitiems asmenims perleidžia asmuo, neturėjęs tokios teisės, daikto įgijėjas tą patį daiktą perleidžia dar kartą, ir vėliau, pirminį sandorį pripažinus negaliojančiu, pradinis savininkas reikalauja pripažinti negaliojančiais visus, jo manymu, neteisėtus sandorius ir grąžinti daiktą jo nuosavybėn.
Autorė atskleidžia sąžiningumo kaip bendrojo teisės principo turinį ir šio principo specifiką negaliojančių sandorių instituto ir vindikacinio ieškinio kontekste, apžvelgia Lietuvos Respublikos civilinio kodekso naujoves sąžiningo įgijėjo interesų apsaugos srityje.
Straipsnyje analizuojamas daiktinių teisinių (vindikacinio ieškinio) ir prievolinių teisinių (ieškinio dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu) pažeistų teisių gynimo būdų santykis, apžvelgiama susiformavusi teismų praktika sąžiningų įgijėjų interesų apsaugos srityje, iškeliamos aktualiausios ir sunkiausiai sprendžiamos problemos šioje srityje, apžvelgiamos užsienio valstybių teisinėje literatūroje išsakytos nuomonės šiuo klausimu.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195