Nuosavybė ir turtas Civiliniame ir Baudžiamajame kodeksuose

Oleg Fedosiuk

Santrauka


Nuosavybės ir turto teisinė problematika visada buvo ir tebėra aktuali įvairiose teisės šakose. Baudžiamojoje teisėje susiduriama su būtinumu paaiškinti, ką reiškia nuosavybė kaip nusikaltimų objektas ir turtas kaip nusikaltimų dalykas. Tuo tarpu pastaruoju metu imama tolti nuo tradicinių nuosavybės ir turto doktrinų tiek Lietuvos civilinės, tiek ir baudžiamosios teisių moksluose, į turto sampratą žiūrima kur kas plačiau, ši sąvoka nebetapatinama vien su materialiais daiktais, vis dažniau pabrėžiama nematerialaus turto svarba, analizuojami tokio turto priklausomumo jo turėtojui teisiniai aspektai. Straipsnyje autorius atkreipia dėmesį į nuosavybės teisės doktriną, įtvirtintą naujame Civiliniame kodekse, bando atsakyti į klausimus, kokių rūšių turtas gali ir kokių negali būti nuosavybės objektu, kaip užtikrinama baudžiamoji teisinė turtinės sferos apsauga galiojančiame ir naujame baudžiamuosiuose kodeksuose, ką reiškia ekonominis turinys kaip esminė turto savybė.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195