Akcininko nuosavybės teisės įgyvendinimo problemos

Julija Kiršienė

Santrauka


Straipsnyje analizuojami akcininko nuosavybės teisės įgyvendinimo probleminiai klausimai, atsižvelgiant į Lietuvos naujojo civilinio kodekso naujoves. Pirmojoje straipsnio dalyje atskleistas akcijos kaip nuosavybės teisės objekto išskirtinumas, atsakoma į klausimą, ar akcija yra daiktas. Antrojoje straipsnio dalyje nagrinėjami nuosavybės teisės kintamumo matmenys ir struktūrinių akcininko nuosavybės teisės pasikeitimų, kurie pastebimi naujajame civiliniame kodekse, įtaka šios teisės apibrėžtumui bei saugai. Trečioji straipsnio dalis skirta struktūrinių akcininko nuosavybės teisės pasikeitimų analizei Lietuvos civiliniame kodekse ir pastebimos dvi priešingos tendencijos: akcininko ir bendrovės turto suartėjimas bei akcininkų vaidmens valdant bendrovę mažėjimas. Ketvirtoje straipsnio dalyje pagrindžiamos minėtos Civilinio kodekso tendencijos akcininko prigimties ir jo teisių įgyvendinimo ypatumų koreliacija.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195