Preliminarioji sutartis

Leonas Virginijus Papirtis

Santrauka


Naujojo Civilinio kodekso (toliau – CK) „Prievolių teisės” knygoje viena – antroji – dalis skirta sutarčių teisei. Aštuoniuose skyriuose, kurie apima septyniasdešimt keturis straipsnius, reglamentuojamos bendrosios sutarties nuostatos bei patys aktualiausi klausimai: nuo sutarčių sudarymo iki jų pabaigos. CK 6.165 straipsnis reglamentuoja preliminariąją sutartį. Būtent šios sutarties turinys bei jos sudarymo aplinkybės ir reikšmė ir yra šio straipsnio nagrinėjimo dalykas.
Ikisutartiniai santykiai ir jų teisinė reikšmė nuolat didėja. Skirtingose valstybėse šiems dalykams skiriamas ir skirtingas dėmesys, tačiau tai yra atskira, įdomi ir ganėtinai plati tema. Šiame straipsnyje atsiribojama nuo daugelio dalykų, turinčių įtakos preliminariosios sutarties atsiradimui. Ji čia pateikiama kaip realus tam tikrų derybinių žingsnių rezultatas, todėl šiame straipsnyje vargu ar bus galima padaryti didesnius ar mažesnius apibendrinimus, tačiau dabartiniu metu ši sutartis yra įdomi dviem aspektais: pirma, akademinių studijų – mokymo prasme – dėl jos naujumo, specifiškumo ir išskirtinumo ikisutartinių santykių formalizavimo etape; antra, dėl pačios sutarties turinio ir šalių įsipareigojimų sudaryti pagrindinę sutartį. Tai lėmė ir šio straipsnio turinį bei gvildenamus klausimus. Straipsnio turinį padiktavo ir vykusios teorinės–praktinės konferencijos, kuri visų pirma buvo skirta naujojo CK įgyvendinimo klausimams, tematika.
Laikui bėgant, šios sutarties taikymas atskleis įdomių aspektų, o civilinių teisinių santykių ir sutarčių įvairovė iškels naujų reikalavimų formalizuojant santykius bei įgyvendinant ir ginant civilines teises.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195