Vedybų sutarties vieta sutarčių sistemoje

Michail Cvelich

Santrauka


Straipsnyje kompleksiškai nagrinėjamas naujas Lietuvos civilinėje ir šeimos teisėje vedybų sutarties institutas, mėginama atskleisti jo prigimtį ir vietą teisės sistemoje bei santykį su santuokos institutu. Daugiausia dėmesio skiriama vedybų sutarties kaip civilinio sandorio rūšies koncepcijai, detaliai aptariant bendrų sutarčių teisės bei sandorių galiojimo principų taikymo vedybų sutarčiai mastą ir jų transformavimosi būtinumą. Daugiausia taikant sisteminį ir lyginamąjį tyrimo metodus bandoma išryškinti vedybų sutarties specifinius bruožus bei ypatumus, kurie neleidžia jos tapatinti su kitais komerciniais sandoriais. Straipsnį galima santykinai suskirstyti į kelias dalis: 1) vedybų sutarties subjektinės sudėties klausimai; 2) sutarties laisvės principo taikymo vedybų sutarčiai mastas; 3) vedybų sutarties galiojimo laiko atžvilgiu klausimas, jos nutraukimas ir pripažinimas negaliojančia; 4) atsakomybė už ve-dybų sutarties pažeidimus; 5) vedybų sutarties atribojimas nuo panašių sandorių.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195