Kasacinio proceso naujovės Civilinio proceso kodekse

Artūras Driukas

Santrauka


Įvertinus kasacijos instituto istorinę raidą Lietuvoje, taip pat šio instituto reglamentavimo užsienio valstybėse patirtį, naujajame Civilinio proceso kodekse, palyginti su dabartiniu kasacijos civiliniame procese reguliavimu, buvo būtina iš dalies reformuoti kasacijos institutą. Nors naujajame kodekse kaip kasacijos modelio pagrindas numatoma dabar galiojanti kasacijos sistema, kelių metų praktika padiktavo poreikį pašalinti išryškėjusius kasacijos instituto teisinio reguliavimo trūkumus bei įtvirtinti kai kurias esmines naujoves. Visų pirma svarbu nustatyti pagrindinį kasacijos tikslą ir kasacinio teismo paskirtį – vienodos teismų praktikos taikant ir aiškinant teisės normas formavimas ir teisės plėtojimas. Pagrindiniu kasacijos rezultatu laikytina aktuali teismų praktikai teisės taikymo ir aiškinimo nagrinėjamojoje byloje taisyklė. Šie kasacijos tikslai apibrėžia ir įstatyme numatomų kasacijos pagrindų ribas, ir reikalavimą, kad kasacinius skundus surašytų bei dalyvaujantiems byloje asmenims kasaciniame teisme atstovautų kvalifikuoti teisininkai profesionalai – advokatai ir kai kurie kiti aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą turintys asmenys, taip pat leidimų sistemos, sprendžiant kasacinių skundų priėmimo Lietuvos Aukščiausiajame Teisme klausimus, įvedimą. Leidimų sistemos įvedimas kartu sudaro sąlygas atsisakyti beveik visų absoliučių (numatytų tiesiogiai įstatyme) kasacijos ribojimo atvejų. Siekiant pabrėžti rungimosi ir dispozityvumo bei teisėjų nepriklausomumo ir nešališkumo principų civiliniame procese svarbą, pagrįstai naujajame Civilinio proceso kodekse numatoma atsisakyti kasacinio teikimo instituto, o tai galima laikyti vienu pozityviausių pokyčių reformuojant dabartinę kasaciją.
Straipsnyje taip pat aptariamos kai kurios kitos kasacijos naujovės 2002 m. vasario 28 d. įstatymu Nr. IX–743 patvirtintame ir nuo 2003 m. sausio 1 d. įsigaliosiančiame Civilinio proceso kodekse, kurios, kodekso projektą rengusių autorių nuomone, turėtų padėti veiksmingai įgyvendinti kasacijos uždavinius – kasacijos ribų (kasacinio teismo teisių) klausimas, non reformatio in pejus principo galiojimas kasacijoje ir kitos.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195