Skundų dėl nutarimų administracinių teisės pažeidimų bylose nagrinėjimo problemos

Dainius Raižys

Santrauka


Administracinių teismų veiklos būtent dėl šios kategorijos bylų nagrinėjimo iš pradžių kilo daugiausiai diskusijų. Apygardų administraciniai teismai bylas pagal skundus dėl valstybės institucijų (pareigūnų) priimtų nutarimų, kuriais buvo paskirtos administracinės nuobaudos, nagrinėjo apeliacine tvarka. Tik vėliau tuometinis Lietuvos apeliacinio teismo Administracinių bylų skyrius suformavo vienodą teismų praktiką ir šias bylas pradėta nagrinėti pirmąja instancija. Šios problemos kilo dėl ne visai tikslių atskirų tuo metu galiojusio Administracinių bylų teisenos įstatymo straipsnių formuluočių.
Nuo 2001 m. sausio 1 d. galiojanti nauja Administracinių bylų teisenos įstatymo redakcija detaliau reglamentuoja skundų dėl nutarimų administracinio teisės pažeidimo byloje nagrinėjimo tvarką, tačiau ji nėra visiškai tobula ir praktikoje apygardų administraciniai teismai, nagrinėdami šias bylas, susiduria su problemomis.
Šiame straipsnyje paliestos skundų dėl nutarimų administracinio teisės pažeidimo byloje nagrinėjimo procesinės problemos, pateikiami galimi jų sprendimo variantai pakeičiant kai kuriuos Administracinių bylų teisenos įstatymo straipsnius. Apibendrinęs dalį teismuose išnagrinėtų šios kategorijos bylų autorius pateikia, jo nuomone, priimtinas teisminės praktikos formavimo kryptis.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195