Teisinės valstybės idėjos „paslauga” Lietuvos nepriklausomybei

Česlovas Bauža, Petras Biveinis

Santrauka


TSRS vadovybei paskelbus ištikimybę teisei ir teisinės valstybės idėjai susidarė idėjinės teisinės prielaidos grįžti prie teisės kaip visuotinės vertybės, pripažinti prigimtinę teisę ir jos viršenybę pozityviosios teisės (taip pat ir sovietinės) atžvilgiu. Lietuvių tauta įgijo galimybę remtis tautų prigimtine teise į laisvę ir nepriklausomybę ir skelbti, kad pozityvioji teisė, neigianti šią tautų teisę, nėra teisė ir apskritai negalioja. Tai buvo ideologinės ir teisinės prielaidos Lietuvoje kurtis nepriklausomybės sąjūdžiui, jam legalizuoti ir sulaukti žmonių pritarimo. Šiame straipsnyje siekiama parodyti, kaip konkrečiai istoriškai buvo pasinaudota šia teisinės valstybės idėjos „paslauga” lietuvių tautai atkuriant valstybinę nepriklausomybę.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195