Mokesčių administravimo samprata

Arūnas Bertulis

Santrauka


Dėl deficitinio pastarųjų metų Lietuvos valstybės biudžeto daug dėmesio formuojant biudžeto pajamas kreipiama į mokesčių administravimo kokybę. Kompetentingoms institucijoms ir jų funkcijoms apibrėžti 1995 m. priimtas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas pirmą kartą įtvirtino mokesčių administravimo sampratą. Iki šiol dauguma autorių mokesčių teisės šaltiniuose pateikia įstatyme nustatytą mokesčių administravimo sampratą, bet jos nenagrinėja. Kai kurie iš jų (B. Sudavičius, J. Rimas), pateikia ir platesnį šio reiškinio apibrėžimą. Jų manymu, mokesčių administravimas – tai ne tik mokesčių administratoriaus ir tiesiogiai už mokesčių surinkimą ir kontrolę atsakingos institucijos, bet ir kitų įstatymų vykdomosios ir įstatymų leidžiamosios valdžios institucijų bei teismų praktinė veikla. Pagrindas tokiam interpretavimui – termino ¥administravimas” daugiareikšmiškumas viešojoje teisėje.
Šiame straipsnyje apibendrinama termino ¥viešasis administravimas” vartojimo Lietuvos administracinėje teisėje reikšmė. Šio apibendrinimo pagrindu viešąjį administravimą suprantant kaip įstatymų įgyvendinimą ir vykdymą analizuojama mokesčių administravimo samprata.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195