Operatyvinės veiklos teorinis identitetas

Kęstutis Šimkus, Petras Tarasevičius

Santrauka


Ilgą laiką operatyvinė veikla ir operatyvinės veiklos teorija buvo ne viešo pobūdžio ir dažnai atskiros operatyvinės veiklos kategorijos žinybinio teisinio reguliavimo klausimais prieštaravo pagrindinėms žmonių teisėms bei laisvėms. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę atsirado esminių operatyvinės veiklos įgyvendinimo demokratinėje ir totalitarinėje valstybėje neatitikimų. Operatyvinės veiklos bei operatyvinės veiklos teorijos plėtojimui didelę įtaką turėjo Lietuvoje prasidėjusi teisinė reforma ir prasidėjęs Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą procesas, nes atsirado poreikis senas mokslo kategorijas keisti naujomis.
Šio straipsnio nagrinėjimo objektas yra operatyvinės veiklos teorija, o bendras mokslinių tyrimų tikslas – pritaikius istorinį, loginį–lyginamąjį ir sisteminės analizės metodus išanalizuoti bei apibendrinti mokslinius teiginius, pagrindžiančius operatyvinės veiklos teorijos identitetą, taip pat nustatyti veiksnius ir aplinkybes, turinčius įtakos pažangiam operatyvinės veiklos teorijos plėtojimui.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195