Koordinaciniai ir determinaciniai konstituciniai principai (1)

Egidijus Kūris

Santrauka


Tai antrasis iš dviejų straipsnių, skirtų konstitucinių principų tipologijai ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos principų sistemai. Jame aptariami konstitucinių principų tipologijos pagrindai, polemizuojama su pažiūra, kad pagal tai, kokiu mastu konstituciniai principai kreipia teisės sistemą, jie gali būti skirstomi į vadinamuosius „bendruosius“ ir „kitus“ konstitucinius principus.
Straipsnyje pagrindžiama tokia konstitucinių principų tipologija, pagal kurią jie gali būti skirstomi į koordinacinius ir determinacinius principus. Koordinaciniai konstituciniai principai – tai principai, „suderinantys“ pačios Konstitucijos nuostatas, „organizuojantys“ ją į vientisą sistemą. Determinaciniai principai – tai principai, kreipiantys teisės sistemą. Jie papildo koordinacinius principus. Determinaciniai principai lemia ne tai, kaip vienos konstitucinės nuostatos dera su kitomis, o kaip statutinė teisė derinama su konstitucine, o koordinaciniai principai lemia ir viena, ir kita.
Atskirai aprašomi šie koordinaciniai konstituciniai principai: Konstitucijos viršenybės, Konstitucijos vientisumo ir teisinės valstybės, taip pat determinaciniai principai – demokratija ir suverenitetas, pilietinė visuomenė, valdžių padalijimas, pasaulietinė valstybė, socialinė valstybės orientacija ir geopolitinė valstybės orientacija. Analizuojamas šių principų įtvirtinimas konstitucinėje jurisprudencijoje.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195