Privačių saugos struktūrų integravimosi į valstybės teisėtvarkos palaikymo sistemą galimybės

Raimundas Kalesnykas

Santrauka


Straipsnyje, remiantis autoriaus atliktu privačių saugos struktūrų veiklos tyrimu Lietuvoje, nagrinėjamos šių institucijų integravimosi į teisėtvarkos palaikymo sistemą galimybės, taikant lyginamąjį metodą apžvelgiami privačių saugos rinkos tyrimai, atlikti mokslininkų ir praktikų Vakarų Europoje, Kanadoje ir JAV.
Kuriantis teisinei valstybei atkakliai keliamas tinkamos fizinių ir juridinių asmenų teisių, laisvių ir teisėtų interesų apsaugos klausimas. Rinkos ekonomikos sąlygomis egzistuojančios viešosios teisėtvarkos institucijos tinkamai neužtikrina būtiniausių piliečių, verslo atstovų ir įmonių saugumo poreikių. Tuo paaiškinamas ir privačių saugos struktūrų atsiradimo procesas mūsų šalyje. Straipsnyje nagrinėjamas privačių saugos struktūrų indėlis į valstybinę teisėtvarkos palaikymo sistemą, jų susikūrimo ir išplitimo priežastys, analizuojami kai kurie pagrindiniai jų veiklos teisinio reguliavimo aspektai, taikant lyginamąjį metodą pateikiamas jų ryšys su policijos vykdomomis funkcijomis. Autorius mano, kad privati teisėtvarkos sritis yra neištirta, palyginti su policija ar kita viešąja teisėtvarkos sritimi; privati teisėtvarka yra nepanaudotos galimybės integruotis į valstybinę teisėtvarkos palaikymo sistemą ir vykdyti teisės pažeidimų prevenciją; privati teisėtvarka yra neįvertinta vykdant asmens bei jo turto saugumo užtikrinimo funkcijas bei padedant viešiesiems subjektams vykdyti teisėtvarkos palaikymo funkcijas visuomenėje.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195