Aktualios užimtumo ir įdarbinimo problemos (lyginamoji analizė)

Zana Gorbachiova

Santrauka


Straipsnyje analizuojamas visuomeninių santykių darbo rinkoje teisinis reglamentavimas atsižvelgiant į pagrindines rinkos pokyčių tendencijas Rusijoje ir užsienio valstybėse. Nagrinėjamos aktualios darbo santykių teisinio reglamentavimo problemos: garantijų sukūrimas užimtumo srityje atsižvelgiant į naujas jų formas; vis ryškėjanti tendencija priimti asmenis į darbą civilinių teisinių sutarčių sąlygomis; laikino darbo sutarčių sudarymas; darbas dirbant ne visą darbo dieną; neformalaus darbo rinkos sektoriaus ribų išplėtimas; nevyriausybinių įdarbinimo tarnybų veikla ir kt.
Rusijoje minėtas problemas siūlytina spręsti rengiant atitinkamos teisinės bazės tobulinimo rekomendacijas. Kartu reikia atsižvelgti į bendrai priimtas tarptautinės teisės normas ir principus, įtvirtintus Tarptautinės darbo organizacijos dokumentuose. Straipsnyje pateikiami esamų praktinių problemų analizės rezultatai ir jų teisinio sprendimo būdai iš įvairių kongresų ir konferencijų. Straipsnis grindžiamas sociologiniais ir ekonominiais tyrinėjimais, patvirtinančiais nagrinėjamų problemų egzistavimą praktikoje.

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195