Kolektyviniai atleidimai. Teisinio reglamentavimo Europos Sąjungoje ir Lenkijoje lyginamoji studija

Szymon Kubiak

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjamos praktinės problemos, kylančios taikant Direktyvą 75/129 EEC, reg-lamentuojančią kolektyvinių atleidimų procedūrą Europos Sąjungoje, bei taikant 1989 m. gruodžio 28 d. Lenkijos įstatymą dėl kolektyvinių atleidimų.
Autorius analizuoja abiejų aktų priėmimui įtakos turėjusias priežastis, juose derinamus laisvos rinkos ir darbuotojų apsaugos interesus. Straipsnyje lyginamas kolektyvinių atleidimų reglamenta-vimas Europos Sąjungos valstybėse ir Lenkijoje.

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195