Teisės streikuoti įgyvendinimo Lietuvoje problemos

Daiva Petrylaitė

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjamos teisės streikuoti įgyvendinimo galimybės bei dėl to kylančios problemos. Teisė streikuoti yra viena iš Tarptautinės darbo organizacijos (toliau – TDO) ginamo asociacijų laisvės principo įgyvendinimo formų. TDO asociacijų laisvės principui teikia ypatingą reikšmę. Šį principą gina ir pažeidimus nagrinėja specializuotas Organizacijos Asociacijų laisvės komitetas, kurio principinės nuostatos išreiškia TDO požiūrį į teisę streikuoti bei šios teisės įgyvendinimo sąlygas. Autorė, remdamasi plačiai išgarsėjusiu 2000 m. gegužės mėnesį vykusių Vilniaus miesto autobusų ir troleibusų vairuotojų streikų pavyzdžiu bei TDO Asociacijų laisvės komiteto suformuluotais teisės streikuoti įgyvendinimo principais, atskleidžia galiojančio Lietuvos Respublikos kolektyvinių ginčų reguliavimo įstatymo nuostatų trūkumus, jų prieštaravimus tarptautiniams teisės streikuoti įgyvendinimo standartams.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195