A. Europos bendrijų sutarties 13 straipsnis: Europos Komisijos pasiūlymas dėl horizontalios įdarbinimo direktyvos

Anna Sobkiewicz

Santrauka


Amsterdamo sutartimi pakeitus EB Sutartį pastarosios 13 straipsnis suteikė Bendrijai kompetenciją priimti priemones, skirtas kovoti su diskriminacija lyties, rasinės ar etninės kilmės, religijos ar įsitikinimų, neįgalumo, amžiaus arba seksualinės orientacijos pagrindu.
Straipsnyje nagrinėjami Europos Komisijos veiksmai šioje srityje. Autorė nagrinėja 1999 m. lapkritį Europos Komisijos pateiktą nediskriminavimo įsidarbinant ir dirbant pagrindą, reglamentuojantį Tarybos direktyvos projektą, atskirus diskriminavimo pagrindus. Ypač daug dėmesio skiriama neįgaliųjų bei vyresnio amžiaus asmenų padėties reglamentavimui bei diskriminacijos dėl religijos ir įsitikinimų uždraudimui.

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195