Užsieniečių įsidarbinimo Lietuvoje reglamentavimo raida ir perspektyvos

Balys Undzėnas

Santrauka


Straipsnyje tiriama užsieniečių įsidarbinimo Lietuvoje reglamentavimo raida nuo 1990 m. iki šių dienų. Nagrinėjamos užsieniečių darbo Lietuvoje reglamentavimo – tiek ribojimo, tiek leidimo – prielaidos, lemiančios esamų ir buvusių šios srities teisės aktų turinį. Pateikiama laikotarpio nuo 1990 m. norminių aktų, susijusių su užsieniečių įsidarbinimu, analizė, nagrinėjamos reglamentavimo spragos ir trūkumai, dėstomos pastabos ir pasiūlymai dėl reglamentavimo tobulinimo. Straipsnyje mėginama pažvelgti į užsieniečių įsidarbinimo teisinio reglamentavimo raidą artimiausiais metais, ypač atsižvelgiant į Lietuvos integraciją į Europos Sąjungą.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195