Europos Bendrijos ir Lietuvos konkurencijos teisės taikymo ypatumai reguliuojant bankų veiklą

Algirdas Miškinis, Lina Darulienė

Santrauka


Intensyvėjant globalizacijos, liberalizacijos ir integracijos procesams tiek Europos Sąjungoje, tiek Lietuvoje konkurencijos politika įgyja vis svarbesnę reikšmę siekiant efektyviai funkcionuojančios finansinių paslaugų rinkos. Naujų technologijų plėtra, bendra pinigų sistema skatina greitą finansinių rinkų plėtrą tarptautiniu mastu. Šio straipsnio tikslas – panagrinėti, kaip reguliuojama konkurencija bankų paslaugų rinkose Lietuvos ir Europos Bendrijos teisės lygmeniu, kokie yra bendri Lietuvos ir Europos Bendrijos teisinio reglamentavimo ir teisės normų įgyvendinimo reguliuojant bankų veiklą aspektai.
Straipsnyje aptariami pokyčiai bankų paslaugų rinkose, intensyvūs bankų paslaugų rinkų liberalizavimo procesai bei konkurencijos problemos šiame sektoriuje, nagrinėjama Konkurencijos teisės taikymo apimtis ir ribos reguliuojant bankų veiklą, analizuojama institucijų, dalyvaujančių konkurencijos teisės kūrimo ir įgyvendinimo procese, sistema bei centrinio banko vaidmuo įgyvendinant konkurencijos teisės normas bankų sektoriuje.
Efektyviai funkcionuojantis priežiūros ir kontrolės institucijų mechanizmas yra stabilios finansinės rinkos, darnios kredito įstaigų veiklos, efektyvaus valstybės lėšų panaudojimo ir stabilios visos šalies bankų sistemos funkcionavimo pagrindas, todėl dauguma valstybių tam skiria daug dėmesio. Straipsnyje apibendrinama užsienio valstybių praktika, leidžianti daryti išvadą, kad dauguma pasaulio valstybių atsisako šakinio konkurencijos reguliavimo modelio bei centrinio banko konkurencijos institucijos funkcijų dubliavimo ir pereina prie glaudaus šių institucijų bendradarbiavimo mechanizmo; analizuojamas Lietuvos pasirinktas konkurencijos reguliavimo modelis bei jo tobulinimo galimybės.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195