Vykdomosios valdţios sąvoka, funkcijos ir santykis su administracine teise

Audrius Bakaveckas

Santrauka


Po 1990 m. kovo 11 d. valstybės aparato darbas organizuojamas remiantis ne darbo padalijimo principu, o valdžių padalijimo doktrina. Dėl to mokslinėje literatūroje ir teisės aktuose pradėta plačiai vartoti mokslinė kategorija „vykdomoji valdžia”.
Šis straipsnis ir skirtas šios kategorijos analizei. Demokratiją puoselėjančiose valstybėse vykdomoji valdžia yra neatskiriamas jos atributas. Todėl čia nagrinėjami ją apibūdinantys požymiai, padedantys atriboti vykdomąją valdžią nuo kitų valstybės valdžios rūšių, analizuojamos jos funkcijos bei jų pagrindu formuluojama vykdomosios valdžios definicija, aptariamas jos santykis su administracine teise, kurią galima laikyti svarbiausiu vykdomosios valdžios „palydovu” teisės sistemos kontekste.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195