The article deals with enforcement of policing in Lithuania. Enforcement of policing in the market economy and competitive environment is becoming a problem of not only public at large, but of private law and order institutions as well. The society has to

Raimundas Kalesnykas

Santrauka


Teisėtvarkos būklės gerinimas yra ne tik mūsų valstybės, bet ir Vakarų Europos šalių viešojo administravimo institucijų prioritetinė veiklos sritis, reikalaujanti daug dėmesio, pajėgų ir priemonių, materialinių bei žmogiškųjų išteklių.
Rinkos ekonomikos ir konkurencijos sąlygomis teisėtvarkos užtikrinimas tampa ne tik viešųjų saugos ir tvarkos palaikymo institucijų veiklos objektu. Pastaruoju metu šią valstybės funkciją sėkmingai administruoja ir nevalstybiniai teisėtvarkos subjektai: nevyriausybinės organizacijos, piliečių susivienijimai, privačios saugos struktūros. Teigtina, kad teisėtvarkos užtikrinimas yra viena iš pagrindinių aukščiausių viešojo administravimo institucijų, tarp kurių yra ir policija, funkcijų.
Straipsnyje keliama teisėtvarkos sąvokos ir jos kategorijų problema. Policija neretai balansuoja įgyvendindama teisėsaugos ir teisėtvarkos funkcijas, nes jai priskiriama dualinė misija: vykdyti baudžiamąjį persekiojimą bei užtikrinti viešąjį saugumą ir palaikyti tvarką. Šis balansavimas svarbus vertinant policijos veiklos efektyvumą ir didinant visuomenės pasitikėjimą policijos veikla.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195