Konstituciniai principai ir Konstitucijos tekstas (2)

Egidijus Kūris

Santrauka


Tai antroji straipsnio dalis. Joje pagrindžiama ir aiškinama viena iš konstitucinių principų tipologijų: pagal tai, kaip konstituciniai principai išreikšti (suformuluoti) Konstitucijos tekste jie skirstomi į pirminius (įtvirtintus ir dažnai tiesiogiai įvardytus tam tikroje vienoje Konstitucijos nuostatoje), sudėtinius (įtvirtintus keliose Konstitucijos nuostatose, bet paprastai neįvardytus tuo pavadinimu, kuriuo jie žinomi konstitucinėje doktrinoje), ir išvestinius (Konstitucijos aiškinimo keliu išvedamus iš pirminių ir/arba sudėtinių principų). Pateikiant šią konstitucinių principų klasifikaciją atskleidžiamas Konstitucinio Teismo vaidmuo plėtojant konstitucinių principų turinio ir jų sistemos sampratą: Konstitucinis Teismas yra vienintelis oficialios konstitucinės doktrinos generuotojas, o jo aktai kartu su pačiu Konstitucijos tekstu yra laikytini konstitucinės teisės šaltiniais, pagal savo teisinę galią viršesniais už statutinės teisės šaltinius.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195